วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

บทที่ 10

การผลิตงานกราฟิก
งานพื้นฐานสำหรับการผลิตสื่อที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียนส่วนใหญ่ของประเทศไทยในขณะนี้ ได้แก่งานกราฟิก
ส่วนประกอบของงานกราฟิกที่สำคัญมี 2 อย่าง
ได้แก่ ตัวอักษร และรูปภาพ วัสดุที่ใช้ในการผลิต
1. กระดาษ กระดาษเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดในการออกแบบโดยการขีดเขียนด้วยมือโดยตรง เช่น กระดาษ สี ดินสอ ปากกา และอื่นๆ
1.1 กระดาษโปสเตอร์ เป็นกระดาษพื้นสีที่มีเยื่อไม้หลายชนิด ชึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปจะใช้ในงานโฆษณา
1.2 กระดาษหน้าขาวหลังเทา เหมาะกับการทำบัตร แผนที่แผนที่ พื้นภาพผนึก
1.3 กระดาษวาดเขียน เป็นกระดาษที่มีความหนาหลายขนาด เช่น 80 ปอนด์ 100ปอนด์ เหมาะกับการวาดภาพด้วยดินสอ ปากกา และสี
1.4 กระดาษชาร์ทสี เป็นกระดาษที่มีผิวมันเรียบ โดยทั่วไปเป็นสีอ่อนทั้งสองด้าน เช่น สีเหลืองอ่อน ฟ้า ชมฟูอ่อน
1.5 กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษที่มีสีขาวที่มีว่างจำหน่ายในตลาดมักจะเป็น 100 ปอนด์
1.6 กระดาษลูกฟูก เป็นกระดาษที่มีความหนามาก โดยสร้างตรงกลางเป็นลูกฟูกประกบและด้านหลังเป็นกระดาษผิวเรียบ
2. สี สีที่ใช้ในงานกราฟิกมีหลายชนิด สามารถจำแนกได้หลายวิธีคือ จำแนกตามคุณสมบัติของวัตถุที่ใช้ผสม จำแนกตามลักษณะการใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น: